Previous slide
Next slide

Welkom!

Je wil een team building activiteit organiseren voor de marketing afdeling, de lancering van uw nieuwe ster product voor uw belangrijkste klanten in goede banen leiden, een aandeelhoudersvergadering beleggen om die overname aan te kondigen… Next Event koppelt creativiteit aan ervaring om van elk project een fantastische ervaring te maken.

Services

Listening, Creating, Organizing

Of het nu om een kleine meeting dan wel een groot(s) mega-gebeuren gaat, wij creëren evenementen naar ieders smaak en voor elke gelegenheid. Next Event gaat op zoek naar een verrassend concept en werkt dit uit tot het kleinste detail. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, alleen genieten van ons vakmanschap.

What we do

Eerst willen we van jou horen wat je met je event wilt bereiken. Eens dat helder is, steken we onze creatieve koppen bij elkaar om een uniek concept uit te denken dat precies bij je past. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben we advies bij de vleet. Zodra we het eens zijn over de grote lijnen, maken we een kostenraming op. Beslis je om met ons in zee te gaan? Dan begint de uitwerking. En dat doen we bij Next Event zonder geheimen. In onze open structuur houden we je continu op de hoogte en heb je volledige controle over je budget.

What we do better

Wij vinden een goed en langdurig contact met onze klanten uitermate belangrijk. We werken niet alleen eenmalige projecten van A tot Z uit, maar gaan ieder jaar opnieuw aan de slag voor klanten die ons al 20 jaar hun evenementen toevertrouwen. Voor de ene klant betekent dit een jaar lang voorbereiding aan een grote buitenlandse conferentie. Voor de andere klant fungeren we als een verlengde van de marketingafdeling en realiseren we zowel grote als kleine evenementen. Deze langdurige projecten typeren Next Event. Met wederzijds vertrouwen is samenwerken des te gemakkelijk.

Wenst u een offerte? Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie?

Let’s talk

Contact

Vragen? Suggesties? Meer informatie over een evenement?

U kan ons direct contacteren of het formulier hieronder invullen

Scroll naar top

Privacy beleid

Next Event besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en communicatiekanalen. Wij streven ernaar dat alle informatie juist, begrijpelijk en nauwkeurig is. Door het gebruiken van onze site wordt u geacht akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en deze te kennen.

AANSPRAKELIJKHEID

Next Event kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Next Event is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie. Next Event kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of foutief functioneren van het systeem. Next Event is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Next Event vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te beschermen. Hieronder leest u wat dat inhoudt. Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Next Event gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties, campagnes en nieuwsbrieven, op voorwaarde dat de gebruiker dit specifiek heeft aangegeven. Next Event verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming.
Berichten gericht naar professionele e-mailadressen van het domein @nextevent.be kunnen door andere dan de specifiek geadresseerde worden behandeld of gelezen.
Nextevent.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Next Event verwerkt van haar abonnees, deelnemers, en alle andere contacten. Als u persoonsgegevens aan Next Event verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. NEXT EVENT

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Next Event, Wolvertemsesteenweg 21 bus 0011 – 1785 Merchtem (België).

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE EN MET WELK DOEL?

In het kader van uw contacten met Next Event, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):
– V
oor- en familienaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Next Event gebruikt uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kan zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen en voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de georganiseerde diensten en activiteiten.

3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS

3.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Next Event passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Next Event soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Next Event. Next Event heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven.

4. INZAGERECHT, VERWIJDERING, KLACHTEN EN VRAGEN

4.1. Via ons contactformulier of per brief kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Next Event zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als Next Event uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
4.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen. Next Event zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal Next Event u hiervan op de hoogte brengen.
4.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen aan Next Event worden gericht via ons contactformulier.

5. WIJZIGINGEN

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

21 april 2021

Next Event
Wolvertemsesteenweg 21 bus 0011
1785 Merchtem (België)
info@nextevent.be