Gezinszorg Villers – Familiedag

De evenementenweide van Planckendael werd dé plek bij uitstek voor een gezellige familiedag voor het personeel van Gezinszorg Villers. Op-en-neer-gaande kinderen op een springkasteel, kleintjes geschminkt als het gevaarlijkste roofdier, een vrouw die zich met nodige gelaatsuitdrukkingen waagt aan een insectenburger en veel “oh’s” en “ah’s” tijdens de roofvogelshow: het werd een geslaagde en zonnige dag.
Scroll naar top

Privacy beleid

Next Event besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en communicatiekanalen. Wij streven ernaar dat alle informatie juist, begrijpelijk en nauwkeurig is. Door het gebruiken van onze site wordt u geacht akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en deze te kennen.

AANSPRAKELIJKHEID

Next Event kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Next Event is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie. Next Event kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of foutief functioneren van het systeem. Next Event is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Next Event vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te beschermen. Hieronder leest u wat dat inhoudt. Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Next Event gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties, campagnes en nieuwsbrieven, op voorwaarde dat de gebruiker dit specifiek heeft aangegeven. Next Event verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming.
Berichten gericht naar professionele e-mailadressen van het domein @nextevent.be kunnen door andere dan de specifiek geadresseerde worden behandeld of gelezen.
Nextevent.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Next Event verwerkt van haar abonnees, deelnemers, en alle andere contacten. Als u persoonsgegevens aan Next Event verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. NEXT EVENT

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Next Event, Wolvertemsesteenweg 21 bus 0011 – 1785 Merchtem (België).

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE EN MET WELK DOEL?

In het kader van uw contacten met Next Event, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):
– V
oor- en familienaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Next Event gebruikt uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kan zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen en voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de georganiseerde diensten en activiteiten.

3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS

3.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Next Event passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Next Event soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Next Event. Next Event heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven.

4. INZAGERECHT, VERWIJDERING, KLACHTEN EN VRAGEN

4.1. Via ons contactformulier of per brief kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Next Event zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als Next Event uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
4.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen. Next Event zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal Next Event u hiervan op de hoogte brengen.
4.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen aan Next Event worden gericht via ons contactformulier.

5. WIJZIGINGEN

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

21 april 2021

Next Event
Wolvertemsesteenweg 21 bus 0011
1785 Merchtem (België)
info@nextevent.be