Test 123

De opmerkelijke site van Tour&Taxis werd gevuld met standen voor het Dell EMC Forum. Bezoekers staken er het een en ander op over digitale transformatie terwijl ze kuierden op de beurs, demonstraties volgden of ijverig noteerden bij plenaire sessies. Tussendoor was er tijd voor een babbel bij een hapje en een drankje.

Scroll to Top

Privacy policy

The personal data you provide will be processed by Next Event and is collected for internal use only. We will in no case transfer your information to third parties without your authorization. You can access the database containing your personal data and modify this information anytime by contacting Next Event (Wolvertemsesteenweg 21 Bus 0011, 1785 Merchtem, Belgium – info@nextevent.be).